User Image
User Image
HOME
 • ผู้ประสงค์ทำงานในประเทศ
 • ผู้ประสงค์ทำงานต่างประเทศ ผู้ประสงค์รับงานไปทำที่บ้าน

  DEPARTMENT OF EMPLOYMENT

  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  จังหวัด เป้าหมาย1
  ผลการปฏิบัติงาน
  คงเหลือดำเนินการ
  1-( 2+4 )
  คิดเป็นเปอร์ซ็นต์
  เริ่มพัฒนา สิ้นสุดการพัฒนา
  ยินยอมเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
  ขึ้นทะเบียนหางาน2 ได้รับการบรรจุงาน3 ต้องการไปทำงานต่างประเทศ4 รับงานไปทำที่บ้าน4 ฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน4 พัฒนากับหน่วยงานอื่น4 พัฒนาในลำดับถัดไป4
  รวมทั้งสิ้น 3,081 1166 175 36 47 2361 2320 9956 -12,805 0.00
  กรุงเทพมหานคร 64 48 4 0 1 39 1 100 -125 139.06
  สนง.กรุงเทพฯเขตพื้นที่ 2 23 5 0 0 0 1 0 21 -4 26.09
  สนง.กรุงเทพฯเขตพื้นที่ 4 11 8 2 0 0 9 0 12 -18 154.55
  สนง.กรุงเทพฯเขตพื้นที่ 1 6 4 0 0 0 0 0 2 0 66.67
  สนง.กรุงเทพฯเขตพื้นที่ 3 6 4 0 0 0 0 0 6 -4 66.67
  สนง.กรุงเทพฯเขตพื้นที่ 5 6 0 0 0 1 20 1 16 -32 366.67
  สนง.กรุงเทพฯเขตพื้นที่ 7 4 14 0 0 0 1 0 16 -27 375.00
  สนง.กรุงเทพฯเขตพื้นที่ 10 4 8 0 0 0 6 0 13 -23 350.00
  สนง.กรุงเทพฯเขตพื้นที่ 8 2 0 0 0 0 1 0 3 -2 50.00
  สนง.กรุงเทพฯเขตพื้นที่ 6 1 0 0 0 0 0 0 8 -7 0.00
  สนง.กรุงเทพฯเขตพื้นที่ 9 1 5 2 0 0 1 0 3 -8 600.00
  อุดรธานี 304 45 19 6 0 26 144 411 -328 72.70
  นครราชสีมา 209 10 0 8 0 38 80 175 -102 65.07
  นราธิวาส 172 40 0 0 0 111 23 283 -285 101.16
  หนองคาย 108 43 0 5 0 14 25 211 -190 80.56
  เลย 100 39 0 0 0 20 31 439 -429 90.00
  เชียงใหม่ 99 9 0 0 0 9 8 245 -172 26.26
  อุบลราชธานี 97 6 22 0 0 8 53 136 -106 69.07
  สกลนคร 96 16 0 3 0 9 129 159 -220 163.54
  สตูล 92 5 0 0 0 67 42 59 -81 123.91
  บึงกาฬ 91 22 0 1 0 25 50 158 -165 107.69
  น่าน 74 1 0 0 0 67 223 24 -241 393.24
  ร้อยเอ็ด 72 19 0 0 3 1 9 93 -53 44.44
  นครสวรรค์ 69 8 1 0 10 26 61 135 -171 152.17
  เพชรบูรณ์ 65 0 2 0 0 113 5 43 -96 181.54
  เชียงราย 64 27 18 2 0 43 66 65 -139 215.63
  กำแพงเพชร 64 27 0 0 0 36 6 40 -45 107.81
  ศรีสะเกษ 55 17 6 0 0 0 22 314 -298 70.91
  กาฬสินธุ์ 54 9 1 1 0 1 1 893 -851 22.22
  ชลบุรี 53 0 0 0 0 1 0 13 39 1.89
  บุรีรัมย์ 53 9 1 0 2 10 43 97 -108 120.75
  นครนายก 51 13 0 0 0 9 6 79 -56 54.90
  ขอนแก่น 46 11 0 0 4 11 7 119 -106 71.74
  ชัยภูมิ 45 10 0 3 0 166 67 157 -358 546.67
  สระแก้ว 43 5 0 0 0 0 0 255 -217 11.63
  นครพนม 43 7 0 2 0 0 0 190 -156 20.93
  ลำปาง 42 13 6 0 0 23 36 140 -170 171.43
  แม่ฮ่องสอน 41 29 23 0 2 3 7 85 -85 100.00
  พะเยา 41 10 0 1 0 28 23 17 -38 151.22
  พิษณุโลก 38 17 2 0 0 30 93 223 -325 368.42
  ตาก 37 40 0 0 1 3 10 62 -79 145.95
  อุตรดิตถ์ 35 33 2 0 0 84 32 96 -210 425.71
  สระบุรี 34 7 0 0 1 11 9 57 -51 82.35
  กาญจนบุรี 34 25 0 0 0 16 5 22 -34 135.29
  สุโขทัย 32 6 0 2 0 92 113 62 -243 665.63
  นครศรีธรรมราช 31 14 2 0 0 11 36 326 -356 196.77
  สิงห์บุรี 30 8 0 0 0 5 0 74 -57 43.33
  สุพรรณบุรี 28 10 0 0 0 0 0 61 -43 35.71
  สมุทรสาคร 27 0 0 0 0 0 0 67 -40 0.00
  แพร่ 26 0 1 0 2 51 19 85 -131 276.92
  ปทุมธานี 25 7 2 0 0 0 0 56 -38 28.00
  หนองบัวลำภู 24 6 2 0 0 48 107 320 -457 670.83
  สุราษฎร์ธานี 22 9 3 0 1 1 1 12 -2 54.55
  สมุทรปราการ 20 13 3 0 2 17 1 16 -29 165.00
  สุรินทร์ 20 0 0 0 0 0 0 47 -27 0.00
  จันทบุรี 19 1 0 0 0 7 0 14 -3 42.11
  อำนาจเจริญ 18 33 0 0 0 0 0 70 -85 183.33
  ชุมพร 17 5 0 0 2 21 12 30 -53 235.29
  ชัยนาท 16 13 0 0 6 23 42 438 -506 525.00
  ยโสธร 16 4 1 0 0 36 4 63 -91 275.00
  มหาสารคาม 16 34 1 0 0 62 4 91 -175 625.00
  พัทลุง 15 7 1 0 0 118 3 113 -226 853.33
  เพชรบุรี 14 3 0 0 0 13 1 48 -51 121.43
  อ่างทอง 11 22 0 0 0 25 27 9 -72 672.73
  อุทัยธานี 11 22 1 0 0 8 7 27 -53 336.36
  ราชบุรี 8 16 1 0 1 33 53 64 -159 1,287.50
  ระนอง 7 0 1 0 0 3 3 6 -5 85.71
  พิจิตร 6 7 7 0 0 0 0 422 -423 116.67
  ฉะเชิงเทรา 5 2 0 0 1 9 4 29 -40 320.00
  นครปฐม 5 6 0 0 2 1 14 104 -122 460.00
  ตรัง 5 10 5 0 1 19 30 64 -119 1,200.00
  ระยอง 4 1 4 0 0 0 5 163 -165 150.00
  สงขลา 4 122 1 0 0 231 81 380 -810 10,850.00
  พระนครศรีอยุธยา 3 8 0 0 1 24 8 158 -196 1,366.67
  ปราจีนบุรี 3 3 0 0 0 1 2 28 -31 200.00
  ลพบุรี 2 2 1 0 0 6 1 330 -337 450.00
  มุกดาหาร 2 71 14 0 0 10 180 111 -370 13,050.00
  นนทบุรี 1 3 0 0 1 33 0 51 -87 3,700.00
  ลำพูน 1 18 0 1 1 40 166 39 -264 22,600.00
  ภูเก็ต 1 5 1 0 0 39 0 21 -64 4,400.00
  กระบี่ 1 11 0 0 0 0 2 15 -27 1,300.00
  ตราด 0 0 0 0 2 12 6 22 -42 0.00
  ประจวบคีรีขันธ์ 0 16 1 1 0 76 14 138 -245 0.00
  สมุทรสงคราม 0 3 0 0 0 0 0 12 -15 0.00
  พังงา 0 4 0 0 0 3 7 27 -41 0.00
  ยะลา 0 16 13 0 0 172 39 112 -339 0.00
  ปัตตานี 0 5 2 0 0 63 11 36 -115 0.00

  >>>>>>