« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ระบบ Web Application
ระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน FAQ?
GFMIS Web Online FAQ?
ระบบอีเมลล์กรมการจัดหางาน (Mail Doe) FAQ?
ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต FAQ?
โปรแกรม
ดาวน์โหลดโปรแกรมระบบคิว (3 ภารกิจ) ,คู่มือติดตั้ง
ดาวน์โหลดโปรแกรมระบบคิว (1 ภารกิจ) ,คู่มือติดตั้ง
ดาวน์โหลด Anti Virus FAQ?
ดาวน์โหลด Anti Virus (GoodBye Wanna Cry) FAQ?
ดาวน์โหลด โปรแกรม ต่างด้าว(3), สรต.(3) FAQ?
File data00 FAQ?
Video Clip การติดตั้งเครื่องเสียงระบประชุมทางไกล Video Conference (Zoom)
วิธีค้นหา Product Key ของระบบปฏิบัติการ Windows แบบ OEM ด้วย Command Prompt

คำแนะนำการใช้งาน

กรณีเมนูมีลักษณะเป็นสีเทา คือไม่สามารถคลิกลิ้งค์เพื่อใช้งานได้
คู่มือการใช้งาน
รายละเอียดระบบ
คำถามที่พบบ่อย
ระบบเครือข่ายใช้ได้เฉพาะภายในองค์กร
ระบบเครือข่ายใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
  Video Clip