« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ระบบ Web Application
ระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน FAQ?
GFMIS Web Online FAQ?
ระบบอีเมลล์กรมการจัดหางาน (Mail Doe) FAQ?
ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต FAQ?
โปรแกรม
ดาวน์โหลดโปรแกรมระบบคิว (3 ภารกิจ) ,คู่มือติดตั้ง
ดาวน์โหลดโปรแกรมระบบคิว (1 ภารกิจ) ,คู่มือติดตั้ง
ดาวน์โหลด Anti Virus FAQ?
ดาวน์โหลด Anti Virus (GoodBye Wanna Cry) FAQ?
ดาวน์โหลด โปรแกรม ต่างด้าว(3), สรต.(3) FAQ?
File data00 FAQ?

คำแนะนำการใช้งาน

กรณีเมนูมีลักษณะเป็นสีเทา คือไม่สามารถคลิกลิ้งค์เพื่อใช้งานได้
คู่มือการใช้งาน
รายละเอียดระบบ
คำถามที่พบบ่อย
ระบบเครือข่ายใช้ได้เฉพาะภายในองค์กร
ระบบเครือข่ายใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในองค์กร