« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

ระบบบริการข้อมูลบุคคลและข้อมูลชีวมาตร (Bio metric Data) และข้อมูลเชิงวิเคราะห์


ข้อมูลทั่วไป : กรมการจัดหางานได้จัดทำฐานข้อมูลแรงงานและจัดเก็บ Biometric data ตามมาตรฐานสากล เพื่อประกอบการขออนุญาตทำงานและการรับปรุงข้อมูลการทำงานของคนต่างด้าวด้วยระบบการจัดเก็บข้อมูลชีวมาตร (Biometric data) นิ้วมือแบบ 4-4-2 เป็นการเก็บ 10 นิ้วและระบบการจัดเก็บข้อมูลชีวมาตร(Biometricdata)ใบหน้ารองรับระบบfacerecognitionด้วยการกำหนดจุดของใบหน้าและตำแหน่งของตาด้วยระบบการจัดเก็บที่เป็นมาตรฐานจึงทำให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
วิธีการใช้งาน : ต้องใช้ระบบเครือข่ายภายในกรมการจัดหางานเท่านั้น
เครื่องมือในการใช้งาน :   Install Program เพื่อใช้งานระบบ
URL : -
ผู้ดูแลระบบ: นางสาวเอี้ยงแก้ว ปวงประชัน
โทรศัพท์: 089-969-5417
โทรสาร : 02 - 354 - 0091
E-mail : aeingkeawp@hotmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน