« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

รายงานผลการดำเนินงานตามระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว กลุ่มตามมติ ครม. วันที่ 23 กพ 2559 (บัตรสีชมพู)


ข้อมูลทั่วไป : ระบบรายงานการดำเนินการเชื่อมโยงเพื่อดึงข้อมูลแรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพูจากกรมการปกครองและบันทึกข้อมูลใบอนุญาตทำงานในระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว (ตท.8)
วิธีการใช้งาน : สามารถใช้ได้ทั้งระบบเครือข่ายภายในและภายนอกของกรม
เครื่องมือในการใช้งาน :   Google Chorme
  Firefox
URL : http://www.jobone.doe.go.th/check_dopa
ผู้ดูแลระบบ: นางสาวธันวดี ณรงค์ฤทธิ์
โทรศัพท์: 02 - 354 - 0092 ต่อ 404
โทรสาร : 02 - 354 - 0091
E-mail : admindoe@doe.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน