« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

ระบบควบคุมแรงงานต่างชาติ (Online3)


ข้อมูลทั่วไป : เป็นระบบบันทึกข้อมูลใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างชาติถูกกฏหมาย
วิธีการใช้งาน : สามารถใช้ได้เฉพาะระบบเครือข่ายภายในของกรมเท่านั้น
เครื่องมือในการใช้งาน :   Install Program เพื่อใช้งานระบบ
URL : ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม
- Setup Online.rar
ผู้ดูแลระบบ: นางสาวธันวดี ณรงค์ฤทธิ์
โทรศัพท์: 02 - 354 - 0092 ต่อ 404
โทรสาร : 02 - 354 - 0091
E-mail : admindoe@doe.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน