« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

ระบบข้อมูลสำนักงานแรงงานต่างด้าว (ตท.2-ตท.8)


ข้อมูลทั่วไป : เป็นระบบคีย์ข้อมูลแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชาที่จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานอยู่ในประเทศไทยและการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
วิธีการใช้งาน : ต้องใช้ระบบเครือข่ายภายในกรมการจัดหางานเท่านั้น
เครื่องมือในการใช้งาน :   Internet Explorer Versions. 8-10
URL : http://10.1.40.156:8080/doesys/template/loginGF.jsp
ผู้ดูแลระบบ: นางสาวเอี้ยงแก้ว ปวงประชัน
นายชัยประเสริฐ บางจั่น
นางสาวธันวดี ณรงค์ฤทธิ์
โทรศัพท์: 02 - 354 - 0092 ต่อ 401-404
โทรสาร : 02 - 354 - 0091
E-mail : admindoe@doe.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน